Balustrada wewnętrzna całoszklana, szkło bezpieczne mmontowane do stropu na rotulach.Balustrada wewnętrzna całoszklana, szkło bezpieczne mmontowane do stropu na rotulach.